VERWARMING SANITAIR GAS WATER LOOD- en ZINKWERK
DSC03941.jpg

Ruime ervaring in de

Installatie-branche

Aardwarmte

Diep in de grond heerst een vrijwel constante temperatuur. Als we hiervan gebruik willen maken om onze woning te verwarmen (winter) of te koelen (zomer) dan dient er eerst transport plaats te vinden van deze warmte. Het begrip 'warmte' is hier relatief: er is eerder sprake van een temperatuurverschil tussen de omgeving (de grondlagen) en het transportmedium. Dit laatste bestaat uit een mengsel van water en een anti-vriesmiddel. Deze zgn. brijn wordt via een buizenstelsel rondgepompt. Dit is een gesloten circuit. De kunststof buizen gaan als een lus de grond in, afhankelijk van de geothermische gesteldheid tot zo'n 80 à 100 meter diep.

Middels een warmtewisselaar wordt de aardwarmte aan de brijn onttrokken. De temperatuur wordt vervolgens door een warmtepomp opgevoerd. De werking ervan is te vergelijken met de koelkast. Bij de koelkast wordt warmte onttrokken aan de levens- middelen en de warmte wordt aan de achterzijde van de koelkast afgegeven aan de omgevingslucht. Bij de warmtepomp gebeurt het omgekeerde: er wordt warmte onttrokken aan de omgeving (grond, water of lucht) en afgegeven aan het verwarmingssysteem (meestal: de vloerverwarming).    

De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie. Klassieke systemen halen namelijk alle energie die ze nodig hebben uit (fossiele) brandstoffen. Een warmtepomp heeft slechts voor een kwart van haar verbruik elektriciteit nodig. Stukken beter dus op vlak van CO2-productie. Er bestaan ook combinatiesystemen die niet alleen de woning, maar ook sanitair water kunnen verwarmen.

Op de foto rechts ziet u een voorbeeld van spoelboren ( verticale bodemwisselaar )  Dit vond plaats voor een project van Vroegh & Hobbel.


Schematisch

1. leidingen
gaan tot zo'n 100 meter diep. Ze bevatten een oplossing van water met glycol. Deze zgn. 'brijn' is het warmtetransportmedium dat wordt rondgepompt. Het is een gesloten circuit.

2. warmtepomp-installatie
neemt middels een warmtewisselaar de temperatuur van de brijn over, voert deze op tot zo'n 40 graden en geeft via een tweede wisselaar deze warmte af aan kringloop van de vloerverwarming.

3. vloerverwarming
verzorgt de basiswarmte van de woonruimte. De woning dient zeer goed geïsoleerd te zijn. Dan is een watertemperatuur van zo'n 35 graden voldoende om de ruimte te verwarmen.

4. warmwatervoorziening
kan ook (deels) worden bediend door de warmtepomp.

Hier vindt u een animatie van de warmtepomp-installatie:  

 

Onze ervaring

Inmiddels heeft Vroegh & Hobbel al een aantal projecten gerealiseerd, zowel voor particulieren als voor de utiliteit. Zo werd onder meer de nieuwe brandweerkazerne in Oostvoorne voorzien van een aardwarmtesysteem en meteen ook van een grijs water-circuit. Het grijs water wordt gebruikt voor het wassen van het wagenpark.
  

Voor- en nadelen

Zoals elk systeem is hier bij gebruikmaking van aardwamte ook sprake van.
Voor elke situatie is het daarom raadzaam om in overleg met Vroegh & Hobbel de voor u meest optimale oplossing te kiezen.

Pro:
  • levensduur: de meeste warmtepompen hebben een levensduur van 25 jaar of langer
  • onderhoud: warmtepompen vragen weinig onderhoud
  • bedrijfskosten: de uitgaven voor stroom en gas gaan omlaag
  • emissie: regeneratieve energie is vrij van emissie
  • benodigde ruimte: geen grote ruimte nodig en ook geen opslagplaats

Contra:

  • investeringskosten: deze bedragen meestal zo'n 10.000 - 20.000 Euro
  • inbouw: de inbouw van warmtepompsystemen is tamelijk omslachtig
  • isolatie: warmtepompsystemen zijn alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes
  • kavelgrootte: voor de aanleg van grondbuizen is veel ruimte nodig (minimale onderlinge afstand van 6 meter)
  • ter vergelijking: in sommige gevallen kan de keuze voor een zonneboilersysteem gunstiger uitpakken.

Bij de berekening van kosten en rendement dient ook rekening te worden gehouden met het stroomverbruik van de warmtepomp. In veel voorbeeld-berekeningen laat men dit achterwege, waardoor een onjuist beeld ontstaat.
Vroegh & Hobbel maakt voor u een degelijke berekening!