VERWARMING SANITAIR GAS WATER LOOD- en ZINKWERK
wind-energy.jpg

Ruime ervaring in de

Installatie-branche

Ventilatie

De traditionele wijze van ventileren bestaat uit het afzuigen van gebruikte lucht door een mechanische ventilator of door natuurlijke stroming ('doortochten'). Er vindt aanvoer plaats door het openzetten van een raam of een ventilatie-kier.
Nadeel van dit systeem is dat met de gebruikte lucht ook de warmte 'het raam uit vliegt'. Er is dus altijd sprake van energieverlies. Natuurlijk is wel ventileren (met het op de koop toe nemen van het warmteverlies) altijd nog beter dan de ramen gesloten houden om dit verlies te voorkomen. Niet of onvoldoende ventileren geeft immers een zeer ongezond binnenklimaat en kan bij het gebruik van open gastoestellen (gasstel, gasoven, haard, geijser etc.) zelfs gevaarlijk zijn i.v.m. ophoping van levensgevaarlijk koolmonoxide.

Maar het kan (veel) beter!


Gebalanceerde ventilatie (WTW)

Wie isoleert, moet ook ventileren. De bouwvoorschriften van de overheid zijn in de afgelopen twintig jaar flink aangescherpt. Wat de woningbouw betreft heeft dit geleid tot strenge normen ten aanzien van de isolatie. Immers, in een huis zonder kieren wordt aanzienlijk minder energie verbruikt dan in een woning uit de jaren "70 of eerder. Hier zitten echter ook nadelen aan. Om tochtverschijnselen te voorkomen verzuimen veel mensen in de winter hun woning te ventileren, met als gevolg een slechte luchtkwaliteit.

Energiezuinig en comfortabel

Hoe kunnen we een woning aangenaam verwarmen, mét voldoende ventilatie én met een minimum aan energie? Het antwoord luidt: door toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Het gaat hier om mechanische toevoer van buitenlucht in combinatie met mechanische afvoer van verbruikte lucht. De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de instromende, koudere lucht, met een rendement van maar liefst 95%.

Hoog rendement, dus energiezuinig

De vuile en vochtige lucht uit keuken, badkamer en toilet wordt afgevoerd. Dezelfde hoeveelheid schone, voorverwarmde lucht wordt in slaapkamers en woonkamer toegevoerd. Evenveel eruit als erin. Daarnaast wordt de verse lucht ook gefilterd door de toepassing van filters.

Gezondheid en comfort

Ook is met gebalanceerde ventilatie een gezonde leefomgeving gewaarborgd. U voorkomt het inademen van verontreinigde lucht en waarborgt de toevoer van voldoende zuurstof. Vochtproblemen met als gevolg schimmels, huismijten enzovoort krijgen geen kans. De gezondheid van de bewoners en het behoud van de kwaliteit van de woning zijn goede argumenten om over te gaan tot de toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Nachtventilatie

In de winter is het aangenaam en voordelig om de warmte in de woning vast te houden. In de zomer daarentegen heeft de koelte de voorkeur. Met de speciale bypasscassette voor nachtventilatie wordt in de zomer tijdens de nachtelijke uren de koele buitenlucht aangevoerd, waardoor een aangenamere binnentemperatuur ontstaat. Afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur wordt de bypasscassette automatisch geactiveerd. De bewoner hoeft niets in te stellen of te bedienen. De bypasscassette is ook achteraf eenvoudig te plaatsen.
 

Renovent HR:

gebalanceerde ventilatie met hoog rendement warmteterugwinning

De meest toegepaste manier om ventilatie te realiseren, is het plaatsen van ventilatierooster in de gevel in combinatie met een mechanisch afzuigsysteem. Dit is echter niet alleen oncomfortabel, maar deze vorm van ventilatie gaat ook direct ten koste van de nagestreefde energiebesparing. Warme lucht wordt immers gewoon vervangen door koude lucht. En dat heeft een tweeledig resultaat: een tochtstroom in de woning door de binnenkomende koude ventilatielucht en als gevolg daarvan weer een onnodig hoog verbruik van energie. Hoe zou het dan wel moeten? Welnu, het zou veel beter zijn wanneer de warme en vervuilde lucht uit de woning - voordat deze wordt afgevoerd - zijn warmte afgeeft aan de koude, schone lucht die wordt binnengehaald.

En dat is nu precies het efficiënte principe van warmteterugwinning waarmee Brink Luchtverwarming B.V. werkt. En onlangs is dit nog eens sterk verbeterd dankzij de nieuwe Renovent HR. Dankzij de geheel nieuwe en gepatenteerde warmtewisselaar wordt maar liefst 90% van de warmte overgedragen waardoor naverwarming van de ventilatielucht overbodig wordt. Uniek aan de Renovent HR zijn de energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Deze gebruiken minder dan de helft dan traditionele ventilatoren. Over energiebesparing gesproken...

Hoe werkt het?

Vervuilde binnenlucht wordt aangezogen. Deze lucht heeft een hogere temperatuur dan de buitenlucht (we gaan even uit van de wintersituatie). Tegelijk wordt frisse buitenlucht aangezogen. Zonder dat deze twee luchtstromen met elkaar vermengd worden vindt intensief contact plaats, waardoor de frisse aangezogen buitenlucht wordt opgewarmd en de woning wordt ingeblazen.

De verbruikte lucht heeft zijn warmte afgegeven en wordt naar buiten geblazen.

Inzetbaar naast iedere vormvan verwarming
De Renovent HR van Brink Luchtverwarming B.V. kan in combinatie met iedere vorm van verwarming worden toegepast.
In woningen met CV is het de oplossing voor energiezuinig ventileren tegen de allerlaagste kosten. Bij nieuwbouw kunt u zelfs kiezen voor de meest optimale oplossing, waarbij de Renovent HR wordt geëntegreerd met luchtverwarming. Verwarmen, ventileren en warmteterugwinning in één installatie. Kortom, een zeer energievriendelijke en comfortabele combinatie.

Eigenaren en bewoners halen met Renovent het beste in huis

Vanzelfsprekend worden bij een woningontwerp de bouwkosten nauwkeurig beoordeeld. Maar steeds vaker wordt ook in het voortraject al rekening gehouden met de kosten die in de toekomst zullen ontstaan. Logisch, want alleen zo worden de totale kosten tijdens de "levensduur" van een woning goed zichtbaar. Een goed ventilatiesysteem met als hart een Renovent HR is in dat kader een investering voor de toekomst. Met name omdat Renovent afrekent met vochtproblemen in de woning. Voor huiseigenaren, woningbouwverenigingen en investeerders vertaalt zich dit in aanzienlijk lagere energie- en onderhouds- kosten. Schimmel, sporen en vocht krijgen geen kans. In dat licht bekeken is de installatie van een Renovent HR een goede investering.
    

Architecten kunnen op Renovent bouwen

Het Bouwbesluit stelt hoge eisen aan de ventilatie in het algemeen. Bovendien worden bij woningen waarbij sprake is van hoge geluidsoverlast extra eisen worden gesteld. Bij de traditionele ventilatiesystemen dringt via de ventilatieroosters vaak te veel geluid de woning binnen. Om dit ongewenste effect te voorkomen moeten dure, ontsierende suskasten worden aangebracht. Het kan ook anders en beter. De toepassing van een Renovent HR warmteterugwinunit is niet alleen een kostenbesparende manier om geluidswering te realiseren, maar heeft daarnaast een optimale uitwerking op het binnenklimaat. De E.P.C. van de woning wordt derhalve positief beïnvloed en het energieverbruik daalt. De Renovent HR is een uiterst kostenefficiënte oplossing om aan de vereiste norm te voldoen. Daar plukken het milieu, de eigenaar en de bewoner de vruchten van.

Voor bewoners is Renovent een verademing

Vooral voor de mensen die in het huis wonen is de Renovent HR een verademing. Een optimale situatie is immers dat de lucht in een woning iedere twee uur in zijn geheel wordt ververst. Mechanische afzuiging alleen kan deze taak nooit volledig aan. Goede verversing is immers afhankelijk van de bereidheid van de bewoner om ventilatieroosters of een klepraampje open te zetten. Maar 's winters betekent dit een aanslag op het wooncomfort. De Renovent HR neemt deze zorg uit handen en zorgt ervoor dat het binnenklimaat 24 uur per dag gezond en aangenaam is. En ook de financiële kant van de zaak ziet er gezond uit. Want het kan bovendien een besparing op de gaskosten opleveren van ca. 400 m² aardgas à ± € 0,40 = € 160 (incl. belastingen). Een bedrag dat in de nabije toekomst nog zal toenemen wanneer de gasprijs wordt verhoogd.

Voor belangrijke informatie en nuttige tips met betrekking tot gezond ventileren, kijk op www.energieportal.nl/onderwerpen/vrom.